უახლესი პროდუქტი


კომპაქტ-დისკი წარმოადგენს საქართველოს ისტორიის VII კლასის სახელმძღვანელოს ელექტრონულ ვერსიას, რაც მოიცავს პერიოდს ქვის ხანიდან XIII ს. დამდეგის, ანუ თამარის მეფობის ჩათვლით.

კომპაქტ-დისკის მიზანია სრულყოფილად უჩვენოს მოსწავლეს ყოველ პარაგრაფზე დართული ილუსტრაციები. სურათებს ახლავს ტექსტური და ხმოვანი კომენტარი.

აქვეა სახალისო ტესტები ცოდნის შესამოწმებლად... დაწვრილებით >>>

 

 

 


საიტის გეგმა

© ყველა უფლება დაცულია
განათლება და ახალი ტექნოლოგიები